Om Montessori

 

Varje barn bär inom sig en längtan efter kärlek, trygghet och delaktighet. En strävan mot självständighet och en medfödd lust att lära sig allt om sin omvärld. Maria Montessoris människosyn och pedagogiska tillämpning har som mål att följa denna längtan, strävan och lust. 


Den praktiska tillämpningen i vår Montessoriförskola är:
* Att ge trygghet, delaktighet och uppmuntra till självständighet.
* En noggrann förberedd miljö med låga bord, stolar och hyllor där barnen kan nå det de behöver. 


* Vi lärare handleder, inspirerar och observerar varje barn och kan på så sätt se vilket intresseområde som fängslar barnet för tillfället. 


* Montessorimaterialet är en stor tillgång eftersom det lockar till sig barnens nyfikenhet inom t ex språk, matematik, geografi – historia, botanik – zoologi, sinnestränande övningar och alla s.k. praktiska övningar som barn fängslas av t ex att diska, torka, sopa, putsa, ösa och hälla etc. 


Allt detta hjälper barnet till att finna koncentration, glädje och sin egen självständighet.