Pedagogik

Vår verksamhet bygger på Maria Montessoris pedagogik där tilltro till barnets förmåga och nyfikenhet står i centrum.

Hos oss erbjuds barnen spännande och utvecklande aktiviteter såsom praktiska vardagsövningar, språk, matematik, geografi, historia, naturkunskap, musik och konst.

Vi lägger extra fokus på vårt språkarbete!

Skapande, rörelse och inte minst den fria leken är andra områden vi värnar om. Där får barnen utveckla sin fantasi, kreativitet och sociala förmåga.
Vår Mulleverksamhet är mycket uppskattad av våra barn och drivs genom Friluftsfrämjandet.

 Vi lägger stor vikt vid att följa Skolverkets läroplan för förskolan, Lpfö 98 (2018)


 

Utemiljö

På Kubens baksida har vi en fin innergård med stora gräsytor, bärbuskar, cykelvägar och en lekplats där barnen ges goda möjligheter till rolig lek och utveckling av sin grovmotorik. 


 Vi har även tillgång till fotbollsplan och en liten pulkabacke vintertid.
Mat

Vår goda och näringsrika mat lagas av vår egen kock.


Önskemål om specialkost tillgodoses.