Här får alla växa

Vi brinner för att erbjuda barn en förskola där ett lustfyllt lärande med Maria Montessoris väl genomtänkta pedagogik går hand i hand med att utvecklas till empatiska, demokratiska och accepterande världsmedborgare. 


En förskola där alla känner sig välkomna och dit barnen går med glädje varje dag.